Obmedzenia v cestnej doprave na Slovensku kvôli presunu kamiónovej dopravy z Poľska na Ukrajinu

Obmedzenia v cestnej doprave na Slovensku kvôli presunu kamiónovej dopravy z Poľska na Ukrajinu

10.11.2023 – Obmedzenie prístupu kamiónovej dopravy z Poľskej republiky na Ukrajinu vedie k presunu tohto druhu dopravy cez územie Slovenskej republiky. Toto má za následok obmedzenia v cestnej doprave na štátnej ceste I/19 v úseku Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké. Aktuálne je kolóna kamiónov dlhá 16 km od hraničného priechodu Vyšné Nemecké až po obec Nižná Rybnica. Príslušníci Policajného zboru sú na mieste a regulujú, riadia a usmerňujú dopravu. Ak nie je nutné smerovať Vašu cestu týmto úsekom, odporúčame využiť alternatívne trasy.

11.11.2023 – Kolóna nákladných vozidiel dlhá približne 16km sa tiahne od križovatky obcí Gajdoš a Úbrež až po Vyšné Nemecké. Tieto vozidlá čakajú na vstup na Ukrajinu. Policajné hliadky odkláňajú nákladnú dopravu už v Michalovciach na záchytné parkoviská. Aj keď je doprava na hraničnom priechode vybavovaná priebežne, je potrebné rátať so zdržaním aj naďalej a v prípade, ak je to možné, využiť alternatívne trasy. Zároveň vyzývame občanov na ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov Policajného zboru.

Tlačové správy poslala : mjr. Mgr. Lenka IVANOVÁ, hovorkyňa | oddelenie komunikácie a prevencie | Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach.

Ilustračné foto : AI

This function has been disabled for Spišiakoviny.