Pacient u doktora

Pacient u doktora

Pacient  Jožo príde ku doktorovi a hovorí :“Pán dohtor …kurče mám …“Doktor:“Ciho , ciho budzce, bo vás dafto učuje a budzeme mac probľem  …tu , ľem pod stol ho hitro dajce ….“

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.