Site icon Spišiakoviny

Pobozká ráno manželku

Pobozká ráno manželku

Manžel po návrate z víkendového duchovného cvičenia pobozká ráno manželku. Keď to zopakuje aj v utorok a v stredu, žena sa opýta. Čo ste to na tých duchovných cvičeniach robili? Ale kňaz nám poradil,aby sme pre pokoj v duši každé ráno pobozkali svoj kríž !

Exit mobile version