Počas gynekologickej prehliadky

Počas gynekologickej prehliadky

(jedna ruka tam, kde má byť ) zazvoní doktorovi mobil, doktor vezme telefón: „ Počúvam“

„Pán doktor, priviezli sme vám ten piesok čo ste si objednali , kam to máme vysypať? Sme na začiatku ulice Košickej.“
„No tak choďte doprava (ruka stále tam, kde má pri vyšetrovaní byť a lekár ňou ukazuje smer), potom vpred asi 100 metrov, potom zabočte doľava a zas doľava, potom trochu vpred a tam to vysypte.

Žena na koze úplné hotová … Doktor si uvedomí situáciu a hneď sa ospravedlňuje : „ Pani prepáčte ja som si to vôbec neuvedomil …A žena na to : „ nevadí pán doktor a nedovezú vám ešte jednu fúru ????“

This function has been disabled for Spišiakoviny.