Pokiaľ pracuje tak dobre a bez dozoru, nemohol by snáď pracovať ešte lepšie, keby

Pokiaľ pracuje tak dobre a bez dozoru, nemohol by snáď pracovať ešte lepšie, keby

Mravec prichádzal každý deň včas do práce a začal pracovať. Vyrábal a bol spokojný. Jeho šéf Lev sa divil, že Mravec pracuje bez dozoru: „Pokiaľ pracuje tak dobre a bez dozoru, nemohol by snáď pracovať ešte lepšie, keby na neho niekto ešte dohliadal?“

Lev preto zamestnal istého Švába, ktorý mal bohaté skúsenosti v oblasti personalistiky. Jeho prvým opatrením bolo zavedenie kontroly Mravcovej dochádzky. Onedlho Šváb potreboval sekretárku, aby mu pomáhala s papierovaním. Zamestnal ešte Pavúčicu, ktorá sa okrem archívu venovala tiež kontrole tel. hovorov.

Lev bol okúzlený Švábovými výstupmi a požiadal ho aj o grafickú prezentáciu produktivity a hlbšiu analýzu dlhodobých tendencií na pracovisku a ich priebežné výsledky budú diskutované na pravidelných poradách. Kvôli tomu bola Švábovi zakúpená laserová tlačiareň a zamestnaná jedna Mucha, aby viedla oddelenie informatiky.

Mravec dosiaľ produktívny a veselý, bol zrazu zúfalý nad množstvom vyplňovaných formulárov a pracovných porád ,ktoré mu zaberali veľa času! Lev dospel k záveru, že je treba vytvoriť pracovné miesto prevádzkového vedúceho v oddelení, kde Mravec pracuje.

Pozíciu obsadil Cvrček, jeho prvým počinom bolo vybavenie kancelárie perzským kobercom a ergonomickým kreslom…I nový vedúci potreboval počítač a sekretárku, aby vypracovali strategicky plán optimalizácie výroby a kontrolovali rozpočet oddelení, kde Mravec pracuje.

Cvrček zároveň presvedčil Leva o absolútnej nevyhnutnosti prieskumu pracovného prostredia. Potom, čo sa Lev zoznámil s pracovnou vyťaženosťou, zistil, že oddelenie, kde pracuje náš Mravec, už nevyrába toľko, ako predtým. Najal preto vyhláseného konzultanta Kvaka, aby urobil audit a navrhol riešenie.

Kvako strávil 3 mesiace v kancelárii a vypracoval niekoľko zväzkovú správu, za ktorú Lev zaplatil nehorázne peniaze ….Zaver správy znel : „Príliš veľa personálu v podniku“.

…a teraz pointa „Hádajte, koho Lev prepustil?“….No predsa chudáka Mravca „kvôli nedostatku motivácie a konfliktnému chovaniu!“

This function has been disabled for Spišiakoviny.