Povedz nám nejakú rozprávku

 
 

Povedz nám nejakú rozprávku

Vnuci žobronia:
„Starký, povedz nám nejakú rozprávku …“
„Dobre, tak teda počúvajte…“Súhlasil starký a začal rozprávať:
„Bol raz jeden otecko a jedna mamička a mali sedem detí. Boli veľmi chudobní…“

Tento článok zaujal veľa ľudí

 

Vtom starkého prerušil starší vnuk:
„Počkaj, starký! A čo robili s detskými prídavkami? Vari ich len neprepili?!“

Tento článok zaujal veľa ľudí