Site icon Spišiakoviny

Pred svadbou

Pred svadbou

Marča sa ide vydať za veľmi pobožného žida. Pred svadbou chodia na pohovory k rabínovi.A ten nastávajúcej neveste vraví: Židovská religia je veľmi svojská, často vonkajšiemu svetu nepochopiteľná,muž a žena musia všetko robiť oddelene. Synagógu navštevujú oddelene, dokonca ani tancovať spolu nemôžu.

 

Nevesta hanblivo sklopí oči a nesmelo sa opýta:
-A sexovať spolu môžeme?

-Môžete…!
-Aj orálne…?
-Áno, aj…
-Aj na boku…?
-Áno i na boku…
-Aj posediačky?
-Áno aj posediačky, keď je vám tak príjemne…
-Aj postojačky…?
-Nieeeeeeeé, nieeeeé, zakázané, neslobodno…!!! …lebo by ste mohli začať tancovať….!!!

Exit mobile version