Príde nová učiteľka zemepisu do školy

Otvori dvere do triedy, postaví sa pred žiakmi a začne:“ Deti, chcela by som vám porozprávať…“Deti začnú hádzať do nej papieriky a kričať, aby vypadla. Cela uplakaná vyskočí von a uteká za riaditeľom.

Riaditeľ hovori:“Pani učiteľka, ja Vás chápem, ale ako to Ján Amos Komenský učil? Deti treba zaujať a potom začať vykladať. Takže pozrite sa.“

Riaditeľ otvára nohou dvere do triedy:“Nazdar vy smradí vyje*ani !“

“ Ahoj, riaditeľ!““ Dokážete vy polo inteligentne hovada natiahnuť prezervatív na glóbus?“

„A čo to je glóbus?“

„Práve to Vám teraz pekne vysvetli nová pani učiteľka!“

Tento článok zaujal veľa ľudí