Príliš ďaleko

 
 

Príliš ďaleko

Žena zaparkuje auto a pýta sa manžela:
„ Drahý, nezastala som príliš ďaleko od chodníka?“

 

Tento článok zaujal veľa ľudí

 

Manžel: „ Od ľavého alebo pravého?“

Tento článok zaujal veľa ľudí