Úvod  >  Článok:  Prosím vás, čo to stále počítate

Prosím vás, čo to stále počítate

Sedia dvaja v kupé vo vlaku a ten jeden sa pozerá z okna a pritom si stále mumle:
„Dvadsať, dvadsaťpäť … tridsaťštyri! – Pätnásť, tridsať, päťdesiat, osemdesiat … deväťdesiatpäť!“ Druhý pán ho počúva, nedá mu to a spýta sa:
„Prosím vás, čo to stále počítate?“

„Ale, vždy keď prejdeme okolo nejakého stáda, tak si spočítam počet kusov dobytka,“
odpovie ten prvý.

„To nie je možné, aby ste to stihol spočítať za tak krátku dobu,“ diví sa ten druhý.
„Viete čo, za chvíľu budeme prechádzať okolo nášho statku, schválne, či spočítate presne, koľko mám kráv,“ navrhne.

Keď prechádzajú okolo toho statku, prvý pán
sa pozerá a mumle: „Dvadsať, päťdesiat, osemdesiat … stodvadsaťštyri!“

„To je úžasné, to je úplne presné!“ žasne druhý
pán. „Ako je možné, že to spočítate tak rýchlo?“

„No, viete, je v tom taký fígeľ,“
zverí sa prvý pán. „Ja im najprv spočítam nohy a potom to vydelím štyrmi.“

Ak sa vám tento článok páčil, podporte nás zdieľaním