Razantné opatrenia polície: Muži zákona zavádzajú na cestách 24 hodinové kontroly ( video )

Razantné opatrenia polície: Muži zákona zavádzajú na cestách 24 hodinové kontroly ( video )

Od začiatku roka do konca mesiaca máj, zaevidovala polícia na cestách Košického kraja 557 dopravných nehôd. Pri dopravných nehodách bolo podľa ich slov k dnešnému dňu 9 osôb usmrtených.

„Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd evidujeme porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť, nesprávna jazda cez križovatku, Nesprávne otáčanie a cúvanie. Chodci mali v hodnotenom období účasť na 44 dopravných nehodách, pričom zavinili 17 dopravných nehôd. Alkohol u vinníka dopravnej nehody bol v uvedenom období roka 2020 zaznamenaný pri 92 dopravných nehodách,“ priblížili muži zákona.

A práve s dôvodu nepriaznivej situácie na cestách Košického kraja bola polícia nútená prijať opatrenia smerujúce k náprave.

Kontroly na cestách budú prebiehať 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

„Na dohľad nad cestnou premávkou sme nasadili maximálne sily a prostriedky a bude trvať až do času, kým sa nezlepší situácia na našich cestách; vodiči budú jazdiť primeranou rýchlosťou, nebudú sadať za volant pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú jazdiť v zákaze činnosti a kým toto dodržiavanie zákona o cestnej premávke, nebude mať pozitívny vplyv na nehodovosť najmä so smrteľnými následkami,“ uzavrela polícia.

https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/257707651972265/?t=5

This function has been disabled for Spišiakoviny.