Kategórie
Dopravné informácie Krimi Región Spiš Rôzne Slovensko Správy

Riaditeľ KR PZ Košice vyhlásil týždeň bezpečnosti na cestách Košického kraja

Riaditeľ KR PZ Košice vyhlásil týždeň bezpečnosti na cestách Košického kraja

Krajský policajný riaditeľ vyhlásil 7. týždeň od 11.2. do 15. 2. 2019 za „Týždeň bezpečnosti na cestách Košického kraja“ ako jedno z prijatých opatrení polície a reakciu na negatívny vývoj dopravných nehôd s účasťou chodcov na území Košického kraja s cieľom pozitívne ovplyvniť vývoj dopravnej nehodovosti.

V tomto 7. týždni počas zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, najmä vo vzťahu k nemotorovým účastníkom,  budú preventívne pôsobiť policajti – preventisti, ktorí budú priamo v teréne, na rizikových miestach a úsekoch v jednotlivých okresoch.

Najmä na miestach, kde dochádza ku kolíziám s chodcami, či už z dôvodu nedostatočnej viditeľnosti chodca alebo jeho náhlym vstupom na vozovku, ktoré môže mať pre chodca fatálne následky. Policajti budú chodcom zdôrazňovať význam používania reflexných prvkov na odeve za zníženej viditeľnosti, okrem iného aj to, ako sa bezpečne správať v cestnej premávke, aby sa vždy dôkladne presvedčili, či môžu bez nebezpečenstva prejsť na druhú stranu cesty a  chránili si to najcennejšie, svoje životy.

Takmer dennodenné výzvy polície sa míňajú účinku. O tom svedčia zistené priestupky na úseku cestnej premávky v uplynulom 6. týždni, kedy došlo na cestách Košického kraja k 25 dopravným nehodám, pri ktorých ťažké zranenia utrpeli 3 osoby, 9 osôb sa zranilo ľahko. Došlo k jednej dopravnej nehode pod vplyvom alkoholu, chodci mali účasť na 4 dopravných nehodách.

Požitie alkoholických nápojov u vodičov dopravných  prostriedkov bol zistený v 12 prípadoch, pričom presne polovica vodičov „nafúkala“ nad jedno promile.

Ako sme už avizovali v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky bude polícia postupovať nekompromisne v záujme zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. V minulom týždni sa pokutám nevyhli ani chodci a cyklisti. Na úseku cestnej premávky bolo zistených celkovo 1.759 priestupkov, z toho 465 za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti jazdy. Až 147 priestupkov policajti zistili u chodcov, v blokovom konaní boli riešení 123 z nich, napomenutím 24. Cyklisti porušili pravidlá cestnej premávky v 14 prípadoch.

Samozrejme, nie za každú nehodu je zodpovedný chodec. Polícia bude nekompromisne pristupovať aj k vodičom, ktorí nedodržiavajú svoje povinnosti voči chodcom.

V kontrolách na cestách budeme pokračovať i naďalej. Na území Košického kraja vykonáme kontrolu dňa 13. februára 2019, ktorá bude okrem iného zameraná najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi cestnej premávky s osobitným dôrazom na používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti chodcami. Sústredíme sa aj na vodičov a tých účastníkov cestnej premávky, ktorí porušujú jej pravidlá agresívnym a arogantným spôsobom. 

Správajte sa na cestách zodpovedne, nehazardujte s vlastným životom!

Zdroj : mjr. Mgr. Jana Mésarová hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach

 

This function has been disabled for Spišiakoviny.

Exit mobile version