S vďakou svokra

Svokra má troch zaťov, preto chce vyskúšať ako ju majú radi.
Keď je na dvore najstarší, skočí do studne a volá o pomoc.
Najstarší zať ju vytiahne a na druhý deň zbadá pred domom
novú škodu s nápisom „S vďakou svokra“.
Ďalší deň opäť skočí do studne a stredný zať ju tiež vytiahne.
Jeho odmenou je čisto nový Renault s nápisom „S vďakou svokra“.
Nasledujúci deň tretí krát skočí, aby vyskúšala najmladšieho, no ten ju nevytiahne.
Ďalší deň stojí pred jeho domom BMW s nápisom „S vďakou svokor“.

Tento článok zaujal veľa ľudí