Sexuálne vydieranie na internete, obeťou sa môžu stať aj vaše deti!

Sexuálne vydieranie na internete, obeťou sa môžu stať aj vaše deti!

Letné prázdniny znamenajú množstvo voľného času pre deti. Niektoré trávia prázdniny s rodičmi, iných rodičia pracujú a tak putujú medzi rodinnými príslušníkmi. Niektorí rodičia si nerobia ťažkú hlavu z toho kde nechať deti, jednoducho ostanú samé doma, už sú predsa dosť veľké, vedia sa zabaviť aj sami.  Existuje internet, mobil, tablet, ani si nevšimnú, že rodičia nie sú doma. Tak sa reálne stáva, že deti trávia celé dni na internete. Na sociálnych sieťach zdieľajú svoje fotografie, videá a informácie zo súkromia.  Stáva sa, že si pridávajú nových ľudí k priateľom, spoznávajú sa s cudzími.  Sú však noví ľudia skutočne takí, ako sa prezentujú? Ide im o konverzáciu a priateľstvo?

Internet poskytuje mnohým ľuďom anonymitu, mnoho ľudí o sebe neposkytne takmer žiadne informácie okrem prezývky. V konverzácii sa potom často prezentujú podľa toho ako im to vyhovuje a často podľa toho čo chce čítať druhá strana.

Stále viac  sú najmä v zahraničí riešené prípady sexuálneho vydierania detí na internete.  Páchatelia od nich vylákajú intímne fotografie alebo videá a žiadajú stále viac alebo chcú peniaze za to, že ich nezverejnia.  Ak obeť nepošle ďalšiu fotografiu alebo video páchatelia sa vyhrážajú, že ich zašlú spolužiakom a kamarátom.

Rodičia často ani len netušia čo ich dieťa prežíva.  Z bežnej konverzácie sa stane vydieranie. V tejto situácii dieťa často nevie nájsť samo riešenie, trápi sa a splní požiadavky vydieračov.  Je bežné, že v dnešnej dobe deti komunikujú prostredníctvom internetu, dôležité však je aby poznali hranice komunikácie.

EUROPOL v tejto veci vytvoril kampaň s názvom „SAY NO!“. Kampaň hovorí o tom, že je dôležité aby deti poznali hrozby internetovej komunikácie. Snaží sa dosiahnuť, aby internetové prostredie bolo pre deti čo najbezpečnejšie.

Polícia odporúča deťom:

  • aby nikdy nikomu nič neplatili a nehanbili sa všetko  oznámiť na polícii
  • ak už poslali svoje intímne fotografie, je dôležité aby neposielali aj ďalšie
  • je potrebné aby dieťa vždy požiadalo o pomoc a chápalo, že nie je samo
  • je dôležité uchovať všetky informácie a nevymazávať žiadne správy
  • v takýchto prípadoch musí dieťa prestať komunikovať s vydieračom a zablokovať si  ho
  • všetko je treba oznámiť polícii

Ponúkame aj video, ktoré poukazuje na to čo sa môže stať, ak dvaja mladí ľudia netušia o tom, že v ich konverzácii figuruje aj niekto tretí.

Veľmi dôležité je aj aby rodičia poznali aktivitu svojich detí na internete a poriadne im vysvetlili hranice internetovej komunikácie!

Zdroj: Prezídium Policajného zboru

Foto: ilustračné – pixabay.com

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.