Slečna Marienka, organistka v kostole

Slečna Marienka, organistka v kostole

Slečna Marienka, organistka v kostole, je osemdesiatnička. Nikdy nebola vydatá, no každý ju má rád pre jej milotu a dobrotu. Jedno popoludnie ju navštívil farár. Pozvala ho do obývačky, v ktorej stál organ.

Slečna Marienka šla pripraviť čaj. Farár sa posadil oproti organu a hneď si všimol sklenenú misu s vodou položenú na ňom. Plával v nej totiž kondóm. Vtom sa vrátila slečna Marienka s čajom a koláčikmi. Farár sa najprv snažil neprejaviť, že si všimol kuriózny obsah nádoby, ale napokon neodolal: “Slečna Marienka, som zvedavý, čo mi poviete o tomto…” (a ukázal na nádobu).

Ona na to: “Ach, áno, nie je to úžasné? Pred pár mesiacmi som šla cez park a na tráve som našla ten malý, milý balíček. Pokyny na ňom uvádzali, že obsah balíčka treba umiestniť na organ, udržiavať vlhký a že ochraňuje pred prenosnými ochoreniami…

A viete, že som celú zimu nedostala chrípku?”

This function has been disabled for Spišiakoviny.