Slovensko pred voľbami

Slovensko pred voľbami

Matovič ide za veštcom s otázkou:
„Čo hovorí vaša  múdra kniha o našej strane?“
Veštec vzal knihu , otvoril ju a hovorí Matovičovi  :
„Tu vlož 100 € .“
Matovič poslúchol a tak veštec otvoril knihu na inom mieste a vraví:
„Tu vlož 200 € …“
Matovič  poslúchol a tak sa vkladanie opakovalo ešte niekoľko ráz, až sa nervózny Matovič spýtal:
“ Ako dlho to ešte bude trvať!!?“
„No vidíte pán Matovič a na toto sa presne pýta aj Slovenský ľud .“ uzavrel veštec .

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.