Sľúbený milión nedostala

Sľúbený milión nedostala

Vo veci prečinu podvodu vedie trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Ľubovňa.

Ku skutku došlo v mesiaci jún tohto roku, kedy neznámy páchateľ  vylákal prostredníctvom internetu finančné prostriedky od 23 ročnej slečny Ľubomíry.  Páchateľ  na základe falošnej darovacej zmluvy a následnej e-mailovej komunikácie, predstieral darovanie sumy 1 000 000,- Eur.

Od nej ,,žiadal len,, aby zaplatila poplatky súvisiace s prevodom týchto peňazí. Dohodnutú sumu 385,-Eur poškodená žena prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu poslala na určený účet.  Do dnešného dňa však Ľubomíra darované peniaze nedostala a nebola jej vrátená ani suma, ktorú previedla na neznámy účet.  

Páchateľ sa dopustil trestného činu …  Obohatil sa tým, že iného uviedol do omylu a spôsobil mu škodu. Páchateľovi hrozí dvojročné väzenie.

Zdroj : kpt. Ing. Jana Ligdayová  Oddelenie komunikácie a prevencie 

Ilustračné foto : pixabay

This function has been disabled for Spišiakoviny.