Site icon Spišiakoviny.eu

Športujete

Športujete

Fero príde na preventívnu prehliadku k lekárovi a doktor sa ho pýta : „ Športujete ?“

Fero: „Počíta sa aj sex ?“

Doktor : „Áno…“

Fero : „Tak nešportujem  vôbec ….“

Exit mobile version