Učiteľ dobre neovládal angličtinu

Jedna anglická dáma chcela pred vojnou stráviť letný pobyt v Nemecku a tak napísala jednému dedinskému učiteľovi. V liste sa pýtala na všetko aj na pohodlie. Tiež chcela vedieť, či majú v tom dome, kde chcela bývať, WC. Učiteľ dobre neovládal angličtinu a nepoznal význam tej skratky. Opýtal sa starostu, ale ten tiež nevedel. Po dlhom premýšľaní ho napadlo, že to asi znamená Westley Church (kostol) a takto odpísal:

„WC sa u nás nachádza 7 míľ od nášho domu, uprostred jedľového hája v prekrásnej krajine. Je otvorený 2x týždenne v utorok a štvrtok. Chápem, že je to pre vás nepríjemné, ak je vašim zvykom chodiť pravidelne, ale zaiste sa presvedčíte, že je to krásny výlet. Veľa ľudí si so sebou berie obed a zostáva tam dlhšie. V lete je obyčajne návštevnosť veľká a preto by som vám radil, aby ste chodila skoro. Je tam 60 miest na sedenie, ale pokiaľ prídete neskoro je tam aj dosť miest na státie. Radil by som vám, aby ste chodila vo štvrtok, pretože je v ten deň orgánový doprovod. Po celom okolí sú počuť aj tie najjemnejšie zvuky. Zaobstarám vám s radosťou to najlepšie miesto a bude mi potešením sedieť vedľa vás.

P. S. Zabudol som dodať, že spevníky visia na dverách.

Tento článok zaujal veľa ľudí