Učiteľka sa sťažuje rodičom

Učiteľka sa sťažuje rodičom

Rodičovské združenie na základnej škole , rozoberajú sa všelijaké veci a nakoniec učiteľka sa sťažuje rodičom , že niektorí prváci nepoznajú krstné mená svojich rodičov.

 

Zo zadnej lavice sa prihlási Novák a hovorí : „No viete doba je ťažká  v niektorých rodinách to GDPR berú naozaj dôsledne.“

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.