Upozornenie na dopravné obmedzenie

Upozornenie na  dopravné obmedzenie

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že odo dňa 16.07.2018 do 31.08.2018 bude na ceste II. triedy č. 507 v k. ú. Streženice v km 168,082 až 168,112 v obci, čiastočné dopravné obmedzenie uvedeného úseku cesty obojsmerne, z dôvodu realizácie udržiavacích prác na železničnom moste, vedúcom ponad uvedenú cestu.

Doprava v tomto úseku cesty II/507 bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva jazdné smery a bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením a  riadená spôsobilými a náležite poučenými osobami.

Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty II/507 v k. ú. Streženice dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky.

Zdroj : KR PZ  Trenčín

Ilustračné foto : pixabay

This function has been disabled for Spišiakoviny.