Úvod  >  Článok:  ÚVZ SR: Nosenie rúšok na verejnosti je povinné

ÚVZ SR: Nosenie rúšok na verejnosti je povinné

Nosenie tvárových rúšok na verejnosti je od 25.03.2020 od polnoci povinné. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka a podobne).

V aktuálnej situácii je potrebné na opatrenie nazerať ako na jeden z krokov, ktorým chránime seba aj ostatných. Ide o dôležitý nástroj, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Opatrenie v plnom znení si môžete prečítať tu:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf

Počnúc dnešným dňom platia i nasledovné opatrenia

– zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). Viac tu:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf

– dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú :denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“) a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé „detské jasle“). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Viac tu:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf

Zároveň Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod.

Zdroj :Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Foto : pixabay

Ak sa vám tento článok páčil, podporte nás zdieľaním