Už je desať minút po začiatku

Už je desať minút po začiatku

Svadba, všetci pripravení, oddávajúci už nervózne pokašliava, len ženích s nevestou nikde. Konečne udychčaný pribehli a oddávajúci mierne nahnevane: „Už je desať minút po začiatku, kde ste?“

Nevesta príde až k nemu a pošepká mu: „Viete, my ešte … ja som mu ešte na záchode vyfajčila.“ Oddávajúci zašepká naspäť: „A to to nemohlo počkať po svadbe?“ „Nemohlo,“ zašepká nevesta, „on ešte nevie, že po svadbe má smolu!“

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.