V karanténe ostávajú už len štyri lokality na Spiši: V Bystranoch karanténne opatrenia uvoľnili

V karanténe ostávajú už len štyri lokality na Spiši: V Bystranoch karanténne opatrenia uvoľnili

V obci Bystrany sa dnešným dňom od 15:00 uvoľňujú v osade karanténne opatrenia v súvislosti s nedávno potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19. Ako informoval úrad verejného zdravotníctva SR miestne obyvateľstvo zodpovedne dodržiavalo nariadené protiepidemické opatrenia, a tak je možné odkarantenizovať lokalitu už po 16 dňoch.

Testované osoby mali dvakrát po sebe výsledky testov s negatívnym výsledkom. Ochorenie COVID-19 bolo do lokality zanesené v rámci importovaných prípadov z Veľkej Británie, kde časť miestnych dochádza za prácou.

„Uvoľnenie karanténnych opatrení po 16 dňoch je pozitívna správa, ďakujem miestnym obyvateľom za disciplinované dodržiavanie nariadených opatrení a za maximálne nasadenie všetkých zainteresovaných zložiek v teréne – Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Ozbrojeným silám SR, koordinátorom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, organizácii Zdravé regióny i mnohým ďalším dobrovoľníkom za profesionálne odvedenú prácu a mimoriadne ľudský a citlivý prístup v tejto náročnej situácii,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Priaznivý vývoj epidemiologickej situácie vidí hlavný hygienik SR aj v troch karantenizovaných osadách v meste Krompachy, k uvoľneniu karantény osady by podľa neho mohlo dôjsť v prípade pozitívneho scenára v horizonte jedného týždňa a viac. V obci Žehra vidí karanténu osady na dlhšie, v lokalite bol potvrdený komunitný prenos ochorenia COVID-19.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas a regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková povzbudili miestnych ľudí, aby naďalej dbali na dodržiavanie účinných protiepidemických opatrení.

Ku karanténe 5 lokalít na Spiši, v ktorých boli potvrdené prípady ochorenia COVID-19, došlo počas druhého aprílového týždňa.

Ilustračné foto : pixabay

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.