V Nemocnici Krompachy sa vlani narodilo deväť dvojčiat . Najmladšia mamička mala len 13 rokov

V Nemocnici Krompachy sa vlani narodilo deväť dvojčiat . Najmladšia mamička mala len 13 rokov

V Nemocnici Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL SK, bol rok 2019 mimoriadne plodný. V čoraz obľúbenejšej nemocnici medzi mamičkami z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, zaznamenali 786 pôrodov, čo je najviac za posledné roky. V deviatich prípadoch išlo o dvojičky. Zo 795 narodených bábätiek bolo 412 dievčat a 383 chlapcov.

Oproti roku 2018 vzrástol počet pôrodov v krompašskej nemocnici o 38. Najmladšia mamička, ktorá tu porodila svoje dieťa, mala len 13 rokov, najstaršia rodila ako 45-ročná.

Rok 2020 bude pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zásadným. Začne sa totiž s realizáciou jeho komplexnej rekonštrukcie, ktorá má vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu budúcich mamičiek priviesť svoje dieťatko na svet práve v tejto nemocnici. Rekonštrukcia bude spolufinancovaná aj z prostriedkov Európskej únie, kde bol schválený príspevok vo výške 3,4 mil. EUR, 10% sa bude na spolufinancovaní podieľať spoločnosť AGEL SK. Hotová by mala byť v roku 2021.

Rekonštrukcia sa bude realizovať za plného chodu nemocnice, celé oddelenie však bude dočasne presťahované do náhradných priestorov. Náhradné priestory, ktoré sa nachádzajú v budove bývalého infekčného oddelenia, už prechádzajú úpravou, aby boli moderné a plne prispôsobené pre potreby gynekológie a pôrodníctva. Túto investíciu vo výške 700 tisíc eur financuje skupina AGEL SK. Náhradné priestory by mali byť pripravené o pár týždňov.

,,Naše pacientky by som rád uistil, že napriek rozsiahlej rekonštrukcii im dokážeme poskytnúť stopercentnú starostlivosť a teší nás záujem mamičiek o našu nemocnicu. Rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia zabezpečí, aby sme im do budúcnosti vedeli ponúknuť ešte lepšiu starostlivosť a naše služby, aby naše oddelenie spĺňalo najvyššie hygienické a prevádzkové štandardy aj možnosť realizácie alternatívnych pôrodov“, uviedol MUDr. Miroslav Kraus.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov. Nemocnica má 6 základných oddelení, 12 odborných ambulancií a oddelenia SVaLZ. Od 1.7.2008 sa stopercentným vlastníkom Nemocnice Krompachy stala spoločnosť AGEL SK a.s..

Fotogaléria:

This function has been disabled for Spišiakoviny.