Site icon Spišiakoviny.eu

Vidíte tam tie 3 opice

Vidíte tam tie 3 opice

Traja Slovenský pracovníci v pekle dostali šancu odisť do neba, keď splnia čertovu úlohu. Čert povedal: “Vidíte tam tie 3 opice? Keď dokážete svojim rečníckym umením prvú rozosmiať, druhu rozplakať a tretiu presvedčiť, aby sa dala dobrovoľné zavrieť do klietky, prepustím vaše duše. Keďže ste všetci dobrí rečníci, mohlo by sa vám to podariť.”

Prvý Išiel Mišo prišiel k prvej opici. Rečnil, rečnil, ale opica naň pozerala znudene a ignorovala ho. No a ostatne opice reagovali podobne. “Do pekelných plameňov s tebou!” skríkol čert.


Tento článok zaujal veľa ľudí


Druhy išiel Jožo mal ešte menej šťastia. Prvá opica mu vynadala, druha ho opľula a tretia pohryzla. “Do pekelných plameňov aj s tebou!” znova skríkol čert.

Posledný išiel Fero . Prišiel k prvej opici a čosi jej pošuškal do ucha. Opica sa smiala, až sa v bokoch prehýbala. Druha opica po jeho slovách plakala, až jej slzy potokom tiekli. Tretia opica vystrašená vykríkla, skočila do klietky, zamkla ju a rýchlo prehltla kľuč. Čert bol z toho úplné mimo. “Čo…ako si to…?” pýtal sa.

Fero povedal: “Prvej opici som povedal, že pracujem na Slovensku , druhej som povedal, koľko zarábam a tretej som povedal, že súrne potrebujeme nových zamestnancov .”

Exit mobile version