Vtip dňa : Koľko zmyslov má človek

Učiteľka na základnej škole sa pýta  deti : „ Koľko zmyslov má človek?“

Anička : „Päť …..Zrak, sluh, hmat, čuh a šmak.“

Tento článok zaujal veľa ľudí

 

 Dežinko sa pridáva: “Moj ocec ma ľem štyri.”

Učiteľka: „ Vysvetli nám to, Dežinko!

Dežinko: „ Fčera večar som čul jak macer hvari… Ta co, Gejza, už nemáš šmak ???”

Tento článok zaujal veľa ľudí