Vtip dňa : Na diskotéke

Jožo hovori slečne:“Mara poď, budeme sa milovať.“Mara:“Nemôžem.“Jožo:“ Prečo?“Mara:“ Za prvé mi to zakazujú rodičia. Za druhé mi to zakazuje viera. Za tretie som ešte panna. A za štvrté ma potom vždy strašne bolia kríže.“

Tento článok zaujal veľa ľudí