Vtip dňa : Na hodine výtvarnej výchovy

 
 

Vtip dňa : Na hodine výtvarnej výchovy

Povedal učiteľ žiakom, aby namaľovali obraz s názvom koniec sveta. Edo mal na výkrese iba dve bodky. Učiteľ žiada vysvetlenie. Malý Edo hovorí:“Mám tri sestry a všetky si každý mesiac namaľujú do kalendára bodku. Minulý mesiac tam boli iba dve. Keď to mama zistila, zalomila rukami a zvolala: Ach bože, toto je koniec sveta!!!“

Tento článok zaujal veľa ľudí