Vtip dňa : Tá to okamžite oznámi učiteľke

Vtip dňa : Tá to okamžite oznámi učiteľke

Na hodine prírodopisu dá pani učiteľka medzi žiakov kolovať vypchatú sovu. Keď sa dostane až k Jankovi, začne ňou ďobať do Marienky. Tá to okamžite oznámi učiteľke, ktorá si od Janka vypýta žiacku knižku a napíše do nej:
„Váš syn obťažoval Marienku vtákom.“ Po chvíli si uvedomí, čo napísala a vypýta si od Janka gumu. Ten ju však nemá. Učiteľka sa rozzúri a do žiackej knižky dopíše:
„A nemal ani gumu!“

This function has been disabled for Spišiakoviny.