Vtip dňa: Ten si ju mlčky prehliadne

Syn vysokoškolského profesora ovenčeného mnohými titulmi pred i za menom predloží otcovi žiacku knižku k podpísaniu. Ten si ju mlčky prehliadne a s povzdychom urobí namiesto podpisu tri krížiky.

Tento článok zaujal veľa ľudí

 

Syn sa pýta: „Ocko prečo si sa nepodpísal ako vždy?“ Na to otec odpovie: „Chlapče, keby som sa podpísal ako vždy, musela by si pani učiteľka myslieť, že mi mamička bola neverná.“

Tento článok zaujal veľa ľudí