Vtip dňa : Veľký problém

Žena príde za kňazom a hovorí:“Otče, prichádzam s problémom. Doma mám dva papagáje, samičky, a tie stále opakujú jednu vetu.““Akú vetu, dcéra?“ pýta sa kňaz.“No, hovoria: Ahoj, my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?““To je ale obscénne,“ vykríkne zhrozene kňaz. Potom sa zamyslí a hovorí:“Možno by som vedel o niečom, čo by váš problém mohlo vyriešiť.Doma mám dvoch papagájov, samčekov, ktorých som naučil modliť sa a čítať Bibliu. Prineste svoje slečny ku mne domov, dáme ich do klietky k Johanovi a Jozefovi a tí naučia tie dve vaše nezbednice zbožnosti a modlitbám.“

Tento článok zaujal veľa ľudí

 

„Ďakujem mnohokrát, otče, Boh vám to zaplať. Toto by mohlo pomôcť.“Na druhý deň prinesie svoje dve samičky ku kňazovi domov.Keď vstúpi do bytu, skutočne uvidí v klietke dvoch papagájov, ktorí držia ruženec a modlia sa. Žena s nadšením pristúpi ku klietke a vpustí do nej papagájky. Po niekoľkých sekundách sa z klietky unisono ozve: „Ahoj, my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?“Miestnosťou sa rozlieha napäté ticho. Potom sa jeden šokovaný papagáj  pozrie na druhého a hovorí:“Odlož ruženec, Jojo, naše modlitby boli vyslyšané!“

Tento článok zaujal veľa ľudí

 
error: Content is protected !!