Aktualizované : Prehľad výjazdov hasičov počas Silvestra 2018 

 
 

Výjazdy hasičov v súvislosti so Silvestrom 2018

V súvislosti so zábavnou pyrotechnikou zasahovali slovenskí hasiči v Košickom kraji 8-krát. V Žilinskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji boli vyslaní spolu k 15 udalostiam súvisiacich so zábavnou pyrotechnikou.

Pri požiaroch spôsobených zábavnou pyrotechnikou zasahovalo celkom 73 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Zdroj: HaZZ

Aktualizované : Prehľad výjazdov hasičov počas Silvestra 2018

Hasiči absolvovali počas Silvestra až do dnešného rána do 7.00 hod. 130 výjazdov. Najčastejšie zasahovali pri požiaroch, a to 81 – krát, k technickým udalostiam rôzneho charakteru boli vyslaní 48 – krát (z toho zasahovali pri 20 dopravných nehodách), pri ekologickej udalosti zasahovali raz.
Z celkového počtu požiarov bolo 39 spôsobených zábavnou pyrotechnikou, pričom najviac takýchto požiarov vzniklo v Bratislavskom a Košickom kraji (7).

Oproti minulému roku stúpol počet požiarov, a to až o 40 prípadov, naopak klesol počet výjazdov k technickým udalostiam, a to o 39 prípadov. Počet požiarov spôsobených zábavnou pyrotechnikou stúpol o 18 prípadov.

Celkom pri spomínaných udalostiach zasahovalo 170 príslušníkov HaZZ.

Ilustračné foto : pixabay

Tento článok zaujal veľa ľudí