Vyplašená pracovníčka

 
 

Vyplašená pracovníčka

Pribehne pracovníčka k vedúcemu zásobovania a vyplašene hovorí:
„Pán vedúci, pán vedúci, čo budeme robiť? Už nemáme formuláre na objednávku formulárov!“

Tento článok zaujal veľa ľudí