Výsledky testov u košických policajtov koronavírus nepotvrdili

Share

Výsledky testov u košických policajtov koronavírus nepotvrdili

V priebehu tohto týždňa sa informácia o prítomnosti podozrenia na koronavírus objavila aj na jednom z košických obvodných oddelení. Ihneď, ako sa kompetentné osoby dozvedeli, že žena, ktorá na oddelení pracuje ako sekretárka, prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie vzniku šírenia tohto ochorenia.

Okamžite boli vydezinfikované všetky priestory oddelenia i motorové vozidlá. Všetky potencionálne osoby, a to viac ako 30 policajtov, ktoré s touto ženou mohli prísť do kontaktu, boli po konzultácii s medicínskymi pracovníkmi a hygienikmi podrobení testom, aby bolo možné vylúčiť prenos nákazy a prípadné znefunkčnenie oddelenia.

Nevyhnutné odbery boli všetkým osobám urobené v čo najkratšom čase, do 3 hodín od oznámenia ochorenia bola vzorka na zistenie prítomnosti ochorenia odobratá všetkým, ktorí so ženou mohli prísť do kontaktu, aby sa vylúčilo riziko ďalšieho šírenia nákazy.

Podľa vyjadrenia lekárov mala žena ľahký priebeh ochorenia bez komplikácií a bola v domácom liečení. Aj napriek tomu boli všetci policajti, ktorí s ňou mohli prísť do kontaktu, až do doručenia výsledkov všetkých z nich taktiež v domácej karanténe.

„ Zaznamenali sme, že sociálnymi sieťami sa šírili názory samozvaných „expertov“, ktorí burcovali verejnosť, ako by to malo byť, ale aj to, ako a prečo to nefunguje, a, žiaľ, takúto „aktivitu“ sme zaznamenali aj u samotných príslušníkov Policajného zboru, prípadne ich rodinných príslušníkov, ktorí komentovali postup nadriadených a vnášali medzi seba zbytočnú neistotu, čo využili mnohé periodiká, ktoré prinášali „zaručené“ informácie o tom, ako musia policajti napriek karanténe nastúpiť do výkonu služby,“ informovala kpt. Mgr. Lenka Ivanová

Aj napriek rečiam tých, ktorí sa snažili vyvolať medzi ľuďmi paniku šírením nepravdivých informácií, bolo fungovanie najväčšieho obvodného oddelenia Policajného zboru na Slovensku zabezpečené tak, aby opatrenia, ktoré bolo nevyhnutné v rámci Policajného zboru a výkonu služby prijať, verejnosť výrazne nepocítila a nebola žiadnym spôsobom obmedzovaná.

Všetky rozhodnutia, ktoré boli z pozície kompetentných osôb prijaté, boli konzultované nielen s vedením Prezídia Policajného zboru, no najmä so skutočnými odborníkmi v tejto oblasti, epidemiológmi či expertmi na infekčné ochorenia.

Výsledky testov, ktorým boli policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Staré Mesto podrobení nepreukázali prítomnosť ochorenia ani u jedného z nich. Hoci je správa o negatívnom výsledku testovaných policajtov veľmi potešujúcou, nemôžeme si dovoliť podceniť situáciu, a preto nielen ďalší postup a zaradenie policajtov, ktorí boli podrobení testom, do výkonu služby, ale aj ďalšie opatrenia na elimináciu možnosti nákazy vo výkone služby, budú vopred konzultované s medicínskymi odborníkmi.

Samozrejme, dôležitá je nielen bezpečnosť obyvateľov, ale aj tých, ktorí im majú pomáhať a chrániť ich, preto aj policajti vo výkone služby sú vybavení potrebnými ochrannými pomôckami. Aby bolo možno zabezpečiť maximálnu elimináciu prenosu a šírenia koronavírusu medzi ľuďmi, polícia na celom Slovensku prijala viaceré nevyhnutné opatrenia.

  • Zisťovanie a prejednávanie priestupkov formou objektívnej zodpovednosti

  • Fyzická kontrola dokladov počas výkonu služby iba v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch

  • Vyvarovanie sa hotovostného styku v čo najväčšej miere

Uvedomme si, že zbytočným šírením paniky a zmätočných informácií nikomu nepomôžeme. Dbajme na dostatočnú hygienu, dodržiavajme odporúčané rady, buďme zodpovední a disciplinovaní. Nevyužívajme zavedené opatrenia na vybavovanie si záležitosti na úradoch, nestretávajme sa v skupinách ľudí, nerabujme obchody, akoby nastala vojna.. Chráňme si vlastné zdravie, no zároveň sa správajme ohľaduplne aj voči ostatným.

Kategórie článku: RôzneSlovenskoSprávyZdravieZdravotníctvo

Mohlo by sa vám páčiť...

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.