Začatek školskeho roka

Začatek školskeho roka

Učiteľka ,še zoznamuje zos dzecami ,šickih ,še pita jak še volaju a jak še volaju ih rodiče .Nakoňec ostal Dežko ,učiteľka še ho pita:“Jak še volaju tvojo rodiče ?“ Dežko hvari :“ Mama Araňa a ocec ňeznam !“
„A keľo maš roki ?“ pita še učiteľka
„Šedzom !“
„Maš šedzom roki a ti ňeznaš jak še vola tvoj ocec ?“
„Paňi učiťeľko, moja mama ma tricecpejc roki a tješ ňezna !!….“

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.