Zajtra o 10,00 hodine je zatmenie slnka

Share

Zajtra o 10,00 hodine je zatmenie slnka

Riaditeľ manažérovi:

„Zajtra o 10,00 hodine je zatmenie slnka, teda niečo, čo sa
každý deň nevidí. Nech pracovníci nastúpia v pracovnom odeve na dvor.
Pri pozorovaní tohto zriedkavého javu podám príslušný výklad. Pokiaľ
bude pršať, nebude nič vidieť a v tom prípade pôjdeme do zasadacej
miestnosti.“

Inštrukcie manažéra lídrovi:
„Na pokyn riaditeľa bude zajtra o 10,00 hodine zatmenie slnka. Pokiaľ
bude pršať, nebude to možné na dvore v pracovnom odeve vidieť. V tom
prípade sa prevedie zatmenie slnka v zasadacej miestnosti, teda niečo, čo sa
každý deň nevidí.“

Inštrukcie lídra supervízorovi :

„Na pokyn riaditeľa závodu dôjde zajtra o 10,00 hodine v pracovnom
odeve k zmiznutiu slnka v zasadacej miestnosti. Riaditeľ dá pokyn
či má pršať, čo sa každý deň nevidí.“

Inštrukcie majstra predákovi :
„Pokiaľ bude zajtra v zasadacej miestnosti pršať, čo sa každý deň
nevidí, zmizne zajtra o 10,00 hodine riaditeľ v pracovnom odeve.“

Inštrukcie predáka k operátorom:
„Zajtra o 10,00 hodine zmizne náš riaditeľ. Škoda, že sa to nedá
vidieť každý deň.“

Robotníci medzi sebou:
„Nech idú všetci do riti aj s riaditeľom.“

You may also like...