Žena sa háda s mužom

Žena sa háda s mužom

Na konci hádky odíde do spálne a začne si baliť svoje veci do kufra.
– Kam chceš ísť? – pýta sa muž.
– K Petrovi. Môžem u neho bývať a ešte mi dá 100 euro za každú súlož.
Vtom si aj manžel začne baliť veci.
– A kam ideš ty? – pýta sa prekvapená žena.
– K Petrovi. Chcem vidieť, ako vyžiješ z 200 euro ročne!

This function has been disabled for Spišiakoviny.