Šedzom borovički

Do karčmi pridze mladi Fero a pita sebe šedzom borovički. Raz dva vipije jednu za druhu. Kačmar še ho pita? : „Ta to čomu ši ih tak hitro vypil?“Fero: „Aj ti bi rihlo pil, kebi ši mal to co ja…“
Kačmar : „A co maš?“
Fero: „Ošemdzešatdva centi …“