Svetla budúcnosť na Slovensku

Dcéra s matkou čítajú Spišiakoviny. Dcéra poznamená:”Mami, podľa toho, čo tu čítam, tak domácnosť budúceho desaťročia bude pravdepodobne vegetariánska.””Ach, dcérenka, podľa toho, čo tu čítam ja, myslím, že sa pôjdeme pásť ešte tohto roku.”