Vychodňarska mierka množstva   DAS…!!! Menšia jednotka je CHOĽEM…!!! a 10 CHOĽEMOF je jeden DAS… V spojení so slovom MOŽE obidve slová CHOĽEM a DAS nadobúdajú ďalší význam: ASI LEN. …Ja vypil MOŽE CHOĽEM DAS dva, vecej ne… (Vypil som asi len dva) Ďalšie dve dôležité východňarske slová sú predložky ZOS a VOF. …Pytam ce