Zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur môže ublížiť absolventom v regiónoch s nízkymi mzdami

Ministerstvo práce a sociálnych vecí v analýze v súvislosti so zvýšením najnižších hrubých zárobkov na 580 eur pripustilo aj možný negatívny vplyv tohto kroku na zamestnanosť v odvetviach s nízkymi priemernými mzdami, napríklad v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb.

This function has been disabled for Spišiakoviny.