Univerzita Komenského vykonala revíziu záverečných prác, chýbajú dve „rigorózky“

Dekan Právnickej fakulty UK ešte 17. októbra informoval novinárov o tom, že fakulta plánuje zrevidovanie celého knižného fondu. BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) zrevidovala v októbri a novembri záverečné práce a rigorózne práce v Akademickej knižnici fakulty. Zmizlo aj niekoľko dizertačných prác „Vykonala sa revízia kandidátskych záverečných prác

This function has been disabled for Spišiakoviny.