Značka: Vychodňare

Das tri tišic eura

 
Das tri tišic eura Dvojo vof karčme: „Ďoďu jak do večara ňesplašim das tri tišic eura, ta še možem rovno zaštreľic!!!“ Ďoďo: „Hm…“ Pišta: „Ňemožeš mi pomosc …?!?!?Do ďabla…“ Ďoďo: „Ta ja bi ci aj pomohol, ľem dobre znaš, že ja ňemam pištoľ….!“

Zlatinko, vtački vonkaj čvirikaju

 
Zlatinko, vtački vonkaj čvirikaju Hvari mama pejcročnej Aničke: „Zlatinko, vtački vonkaj čvirikaju,že barz škaredo rečuješ.“ Anička še zadume a zos povzdihom rečuje: „Mamko vidzice ?! A som totim ku*vom poje*anim štebotavim zos taku lasku hlebik rucala…“

Vychodňarska mierka množstva

 
Vychodňarska mierka množstva   DAS…!!! Menšia jednotka je CHOĽEM…!!! a 10 CHOĽEMOF je jeden DAS… V spojení so slovom MOŽE obidve slová CHOĽEM a DAS nadobúdajú ďalší význam: ASI LEN. …Ja vypil MOŽE CHOĽEM DAS dva, vecej ne… (Vypil som asi len dva) Ďalšie dve dôležité východňarske slová sú predložky ZOS a VOF. …Pytam ce