Tak si vás vyskúšam

Na policajnú stanicu prišiel minister vybrať zopár policajtov na stáž do Ameriky. Tak si vás vyskúšam kto vie najlepšie po Anglicky a podľa toho si vyberiem. Pýta sa prvého policajta:
“Do you speak english?”
Prvý policajt:”Ehm, Ehm, Hm.”
Minister: “Von, ďalší.”
Rovnaká otázka: “Do you speak english?”
Druhý policajt :”Ehm, Ehm, Hm.”
Minister:” Von, ďalší.”
Ide tretí policajt a minister sa znovu pýta: “Do you speak english?”
Policajt :”Yes, I do.”
Minister:”Ehm, Ehm, Hm….“