Vdova pri svätom Petrovi

Za svätým Petrom prišla vdova a poprosila ho, či by mohla vidieť svojho manžela.
Svätý Peter jej odpovedal:
“Bez problémov!”
Otvoril knihu, niečo v nej hľadal, napokon ju zavrel a povedal:
“Nuž, váš muž nie je medzi anjelmi.”
Potom hľadal v ďalšej knihe.
“Nevidím ho ani v očistci.”
… Vytiahol ďalšiu knihu a celú ju prelistoval.
“Nemôžem ho nájsť ani medzi svätými.”
Vtom mu niečo prišlo na um a spýtal sa vdovy:
“Ako dlho ste boli manželia?”
Vdova odpovedala:
“Vyše 50 rokov.”
Svätý Peter vytiahol ďalšiu knihu a povedal:
“To ste mi hneď mali povedať, že bude medzi mučeníkmi!”