Vybavenie dôchodku

Fero stratí papiere, čo potrebuje na vybavenie dôchodku a žena mu nadáva. Keď už to nemôže vydržať, zájde na príslušný úrad a prinesie si výmer na starobný dôchodok.

„Ako si to urobil?“ pýta sa udivene žena. „Rozopol som si košeľu a ukázal som im svoju šedivú hruď, to zabralo,“ hovorí Fero.

„Ty starý somár,“ rozčuľuje sa žena. „To si si nemohol rozopnúť aj rázporok? Mohol si brať aj invalidný!“