Záverečná skúška

Pri záverečnej skúške z chirurgie sa profesor pýta študenta:
“Prečo si chirurgovia pri operácii dávajú na tvár rúšku?”
Študent:”Aby ich nik nespoznal, ak sa operácia nepodarí.”